سخنرانی ها

– دانشگاه صنعتی یو تی ام کشور مالزی، شناخت و ارتقای مهارتهای ارتباطی همسران، سال ۸۹
– دانشگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، تحکیم خانواده، اعتماد سازی، هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی زوجین، سال ۸۷ تاکنون (در قاب لوح فشرده مطلع عشق ارایه شده است)
– شرکت نفت اهواز (حفاری)، تحکیم خانواده، اعتماد سازی و مهارتهای ارتباطی زوجین، سال ۸۷ تاکنون
– شورای معلمان شهرهای تهران، اصفهان، همدان و قم، جلسات آموزشی- کارگاهی، سال۸۶ تاکنون
– دفتر نهاد رهبری دانشگاههای کشور، نشستها و همایش های مختلف دانشجویی، سال ۷۰ تاکنون
– دانشگاه دولتی قم، مهارتهای انتخاب در ازدواج (فرصتها و چالشها)، سال ۸۷ و۸۸
– دانشگاه الزهرآء تهران، پوشش و عفاف، تشکیل و تحکیم خانواده و مهارت های همسرگزینی، سال ۸۶ تا ۸۸
– دانشگاه آزاد اسلامی قم، انتخاب عاقلانه، زندگی عاشقانه، سال۸۶
– دانشگاه سراسری اراک؛ ملاکهای انتخاب همسر و مراحل تشکیل زندگی، سال ۸۶
– مراکز پیش دانشگاهی و کانونهای سازمان آموزش و پرورش استان قم، سخنی با نوجوانان، سال ۷۰ تا ۸۲