امور پژوهشی

مقالات:
– مقاله خانواده متعادل، ماهنامه پیوند، سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان ، ش ۳۶۲، ص ۲۴، سال ۸۸
– مقاله خانواده در تفکر اسلامی، ماهنامه پیوند، سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان ، ش ۳۵۵، ص ۴۲، سال ۸۷
– مقاله خانواده در اسلام، ماهنامه پیوند، سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان ، ش ۳۵۱، ص ۴۸، سال ۸۷
– مقاله برگزیده نقش خانواده در ترغیب به نماز، کتاب اجلاس سراسری نماز، ج ۲، ص ۳۰۶، سال ۸۷
– مقاله پیوند خانه و مدرسه ، هفته نامه نگاه، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، ش ۳۲۵، ص ۱۸، سال ۸۵
– مقاله خانواده و حیات اجتماعی، ماهنامه پیوند، سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان ، ش ۳۱۲، ص ۱۴، سال ۸۴
– مقاله نقش زن در برنامه­ریزی نیروی انسانی، مرکز مدیریت دولتی استان قم، سال ۸۱
– مقاله چگونه فرزندانی متدین تربیت کنیم؟، هفته نامه هم­اندیش، انتشارات سازمان آموزش و پرورش استان قم، ش ۳، ص ۸، سال ۸۰

طرح ها:
– طرح موضوع و ارایه راهکارهای شناخت طلاق عاطفی-روانی و علل ایجاد آن با همکاری یکی از وکلای دکتری حقوق، سال ۸۸
– طرح الگوی خانواده سالم، جهت مدرسین آموزش خانواده، سال ۸۷
– طرح خانواده متعادل، جهت تدریس مدرسین آموزش خانواده، سال ۸۶
– طرح اجراییروز ملی خانواده و ارسال به تمامی سازمانهای آموزش و پرورش کل کشور، سال ۸۲ تا ۸۶
– طرح تربیت دینی فرزندان، جهت تدریس مدرسین آموزش خانواده، سال ۸۵
– طرح منشور والدین در برقراری ارتباط با مدرسه، سال ۸۵
– طرح ایجاد انگیزه در مطالعه، جهت مشاورین مدارس، سال ۸۳
– طرح برنامه ریزی درسی دانش ­آموزان، سال ۸۰

تدوین ها:
– تدوین مباحثی با محوریت انتخاب عاقلانه، زندگی عاشقانه در قالب لوح فشرده، جهت ارایه در نشست های دانشجویی، سال ۸۵ تاکنون
– تدوین و تلخیص مباحث روان شناسی زن و مرد، مهارت های زندگی، هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی جهت برگزاری همایش ها وسخنرانی های متعدد، سال ۸۵ تاکنون
– تدوین و ارسال لوحهای فشرده به سراسر کشور با موضوعات: هویت و تربیت دینی، خانواده و اقتصاد، مهارتهای اساسی زندگی، اوقات فراغت و الگوی خانواده سالم، جهت مدرسین آموزش خانواده، سال ۸۶ تا ۸۷
– تدوین مباحث نحوه فرزند پروری در مقاطع مختلف سنی، سال ۸۵