پایان نامه ها

– بررسی مقایسه­ای سطح تحصیلات مدیران با نحوه اداره دبیرستانهای قم، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، سال ۸۲
– بررسی ویژگی علائم اختلال وسواسی- اجباری در شهر قم، پایان نامه کارشناسی رشته روان شناسی بالینی، سال ۷۴