کارشناس صدا و سیما

– شبکه افق، برنامه آفاق، سال ۹۵ تاکنون
– شبکه ۷ سیما، برنامه زنده صبحی دیگر، سال ۸۹ تا ۹۷
– شبکه قرآن، برنامه نقطه سر خط، سال ۸۸
– شبکه ۳ سیما، برنامه به سمت خدا، سال ۸۸
– شبکه ۳ سیما، برنامه با اجازه بزرگترها، سال ۸۸
– شبکه ۲ سیما، برنامه تصویر زندگی، سالهای ۸۶ و ۸۸
– شبکه ۳ سیما، برنامه­­های خانه مهر  و خونه من، خونه تو، سال ۸۵ تا ۸۷
– شبکه ۵ سیما، برنامه زنده به خانه برمی­گردیم، سال ۸۵ تا ۸۶
– شبکه قرآن، مجموعه چهارده قسمتی قرآن و مشاوره زندگی، سال ۸۶
– حضور هفتگی در رادیو بین المللی معارف، برنامه پرسش و پاسخ تربیتی سال ۸۰ تا ۸۸
– رادیو سلامت، برنامه نقش امنیت در رشد روانی کودک، سال ۸۸
– رادیو فرهنگ، کارشناس امور خانواده و جوانان، سال ۸۰ تا ۸۷
– رادیو قرآن، برنامه آیین همسرداری، سال ۸۶ تا ۸۷
– مرکز صدا و سیمای استان قم، برنامه خانه و خانواده، سال ۷۵ تا ۸۲