کارشناس مطبوعات

– همکاری با روزنامه­ های جام جم، ایران، کیهان، رسالت، با موضوع خانواده و ازدواج، سال ۸۲ تا ۸۸
– مقالاتی با عناوین تحکیم خانواده، نقش تفاوت سن در همسر گزینی، نقش پدر و اثر آموزش در خانواده در روزنامه های جام جم، همشهری جوان، رسالت، سال ۸۷
– مقاله پیوند خانه و مدرسه، روزنامه کیهان، سال ۸۸