سوابق مشاوره ای

– دفتر مشاوره شاورنا، تهران ( حضوری و تلفنی)، سال ۱۳۹۲ تاکنون
– مؤسسه فرهنگی هنری فرهنگ منهاج، دفاتر تهران و قم (حضوری و تلفنی)، سال ۸۰  تا ۹۲
– کلینیک مددکاری و مشاوره آل یاسین، سال ۸۲ تاکنون
– دانشگاه سراسری قم، سال ۸۶ تاکنون
– وزارت صنایع دفاع، سال ۸۷ تاکنون
– دانشگاه علوم قرآنی تهران، سال ۸۲ تا ۸۸
– سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استانهای تهران و قم، سال ۷۰ تا ۸۶
– مراکز مشاوره و راهنمایی خانواده سازمان آموزش و پرورش استان قم، سال ۷۵ تا ۸۲
– مراکز پیش دانشگاهی شاهد قم، سال ۷۵ تا۸۲
– حوزه علمیه خواهران قم، سال ۷۲ تا ۸۲
– سازمان بهزیستی قم (حضوری و تلفنی)، سال ۷۰ تا ۸۲
– دانشگاه آزاد اسلامی قم، سال ۷۲ تا ۸۰
– دانشگاه علوم قرآنی قم، سال ۶۸ تا ۷۰